• Home
images/Dokumenty_2021/IROP_logo2.jpg

Vyhlášení výzev MAS z operačního programu IROP

Informujeme, že MAS Vyškovsko, z.s. vyhlásila v prosinci níže uvedené výzvy v rámci plnění SCLLD "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015 - 2023 PRO Vyškovsko" z Operačního programu IROP.

1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení

2. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Doprava a bezpečnost

5. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Snížení rizik spojených s klimatickými změnami

6. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Památky

Podrobné  informace k popisu podporovaných aktivit včetně výzvy a pravidel naleznete výše u jednotlivých výzev.

V rámci vyhlášení výzev plánuje MAS dva semináře pro potencionální žadatele. O jejich konání Vás budeme včas informovat.

 

Projekt "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" - Klimatická zeleň

V rámci probíhajícího projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" ATCZ142 - Klimatická zeleň se dne 8. 12. 2018 v obci Rostěnice-Zvonovice konala další komunitní výsadba ovocných stromů, tentokrát u Lysovických hranic. Stejně tak jak u předešlé výsadby stromořadí za Škarýdkovým i zde realizační tým MAS Vyškovsko, z.s. zajistila geodetické zaměření hranic pozemku, včetně vyhloubení jam a usazení kůlů.Celkem bylo vysazeno 56 stromů, z tohoto 52 stromů ovocných a 4 lípy. Na každý vysazený strom byla připevněna cedulka se jménem sázejícího. I na této akci bylo zajištěno drobné občerstvení jako teplý čaj, káva, koláčky a oplatky.  

MAS Vyškovsko, z.s. tímto děkuje všem zúčastněným za zapojení do komunitní výsadby. 

Velké poděkování patří ze strany MAS společnosti ROSTĚNICE, a. s., která byla po celou dobu příprav a samotných jednotlivých výsadeb velmi ochotně nápomocna.

DĚKUJEME.

Malá ukázka z akce zde.

 Vsadba4a