• Home
images/Dokumenty_2021/IROP_logo2.jpg

Vyhlášení výzev MAS z operačního programu Životní prostředí

MAS Vyškovsko, z.s. vyhlásila dne 8. 3. 2019 níže uvedené výzvy v rámci plnění SCLLD "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015 - 2023 PRO Vyškovsko" z Operačního progamu Živnotní prostředí. 

1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OP ŽP - Realizace ÚSES

2. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OP ŽP - Sídelní zeleň

Podrobné informace k popisu podporovaných aktivit včentě výzvy a pravidel naleznete výše u jednotlivých výzev.

V rámci vyhlášení výzev plánuje MAS dva semináře pro potencionální žadatele. O jejich konání Vás budeme včas informovat.