images/na-web/pasek-MAS-projekty-z-Leaderu-2007-2013.jpg

Zastřešené stání

Popis: Výsledkem je zpevněná zastřešená plocha o rozměrech 13,2 krát 26,6 metru, tj. celkem 351,12 metrů čtverečních. Tato plocha svou kapacitou dostatečně řeší problémy s parkováním strojů a zemědělského nářadí, které dříve nuceně spočíval na otevřených prostranstvích.

Pokračovat ve čtení

Vybavení muzejní dílny pro volnočasovou činnost

Popis: Projekt řeší nákup nového občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu a volnočasových aktivit (počítačová sestava, projektor a plátno, lavice, stoly, židle, elektricko-plynová kamna na vaření, skříně, věšáková stěna, magnetická popisovací tabule, hrnčířský kruh, přenosná lampa a venkovní sada na sezení).

Pokračovat ve čtení

tjsokolkrvazany2"Od pantáty vedou dráty" - obnova elektroinstalace v Sokolovně

Popis: Projekt řeší občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu a volnočasových aktivit.

Pokračovat ve čtení

Sportovní vybavení multifunkčního sálu

Popis: Projekt řeší občanské vybavení v oblasti sportu, zdraví a volnočasových aktivit ( fotbalové branky, koza, odrazový můstek, žíněnka....)

Pokračovat ve čtení

Obnova obecního úřadu Kožušice

Popis: Projekt řeší obnovu vstupních dveří, oken, podlah, izolace zamokřených stěn, zateplení, snížení stropů, vybavení nábytkem, obnova el.instalace.

Pokračovat ve čtení

Mobilní zařízení pro akce SDH

Popis: Předmětem projektu je nákup vybavení (párty stanu, dataprojektoru včetně plátna (zdarma), aparatury, grilu a sady sportovních hadic pro potřeby SDH Kučerov).

Pokračovat ve čtení

Dětské hřiště Orlovice

Popis: Projekt řeší vybudování dětského hřiště v obci Orlovice.

Pokračovat ve čtení

Komunitní centrum

Popis: V rámci projektu se provedlo zateplení celého domu a zpevnění plochy na části zahrady. Součástí projektu je i originální výtvarné řešení fasády, která se tím stala zajímavým příspěvkem do architektury vesnice a zároveň se dům odlišil od běžných obytných domů a akcentuje se tím jeho komunitní, veřejný rozměr.

Pokračovat ve čtení

hasicirostenice2

Klubovna pro hasiče

  Popis: Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu v blízkosti školy. Budova je v majetku obce. Budova slouží jako klubovna pro pravidelné schůzky hasičské mládeže a jako zázemí pro činnost SDH Rostěnice. Součástí budovy je místnost pro uskladnění vybavení sloužícího pro požární sport. Toto vybavení je také užíváno pro výuku základů požární ochrany a rozvoj technického myšlení mládeže. V rámci projektu se pořídil mobiliář ke vzdělávání i trávení volného času členů hasičského sboru.

Pokračovat ve čtení

Orlí hnízdo

Popis: Projekt řeší vybudování dětského hřiště v obci Orlovice.

Pokračovat ve čtení

Oprava střechy na budově TJ Spartak Slavíkovice

Popis: Hlavním cílem projektu byla částečná obnova objektu občanské vybavenosti - rekonstrukce střechy včetně zateplení střešního pláště a realizace terénních a sadbových úprav před objektem. Dále se zakoupilo vybavení.

Pokračovat ve čtení

Dobudování sportovního areálu

Popis: Projekt řeší vybudování herních prvků dětského hřiště a úpravy volnočasového areálu.

Pokračovat ve čtení

Prostředí v němž žijeme, ovlivňuje naše hodnoty

Popis:Projekt byl zaměřen na změny a zlepšení podmínek v prostorech školy:

Pokračovat ve čtení

Obnova sociálního zázemí víceúčelového objektu-komunitní centrum

Popis: Obsahem projektu byla stavební obnova sociálního zařízení v 1.NP objektu bývalé školy za účelem zajištění odpovídajících hygienických podmínek k provozování komunitního centra, kde se realizují volnočasové, kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity občanů obce, zejména dětí a mládeže.

Pokračovat ve čtení

Venkovní altán - klubovna pro děti

Popis: Projektem je řešeno zbudování venkovní klubovny (altán s dlažbou, lavičkami, tabulí a stolem), která slouží pro výchovně vzdělávací činnosti, sportovní činnosti i relaxaci dětí při pobytu venku. Součástí projektu je nákup tabule a také nová výsadba a zbudování záhonu s květinami a bylinami dobrovolnou prací.

Pokračovat ve čtení

Čistota obce a bezprašnost

Popis: Projekt řeší zakoupení příslušenství k pořízenému traktorku na údržbu chodníků a rekonstrukce chodníku na prostranství před kulturním domem.

Pokračovat ve čtení

Výstavba přístřešku šaten

Popis: Výsledkem projektu je zbudovaný přístřešek s dlažbou v prostoru mezi šatnami a sociálním zařízení. Výsledky projektu budou sloužit pro neziskové aktivity sdružení po době realizace i v době udržitelnosti.

Pokračovat ve čtení

Vytvoření zázemí pro pořádání společenských a sportovních akcí - setkání hasičů

Tučap ČR

Popis: Projekt řeší nákup party stanu a souboru laviček se stolem.

Pokračovat ve čtení

Obnova zázemí pro volnočasové aktivity KVS Svornost

Popis: Obsahem projektu je obnova sociálního zázemí objektu pro volnočasové aktivity Katolického vzdělávacího spolku Svornost v Rousínovci.

Pokračovat ve čtení

Obnova parket v obecním domě

Popis: Výsledkem projektu je obnovená parketová podlaha v sále kulturního domu. Sál v kulturním domě slouží pro mnoho účelů (popsané viz, výše) a proto realizací projektu obec Rostěnice zachová pořádání akcí kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, což je pro malou obec důležité. Výsledky projektu budou sloužit výše uvedeným účelům po době realizace i v době udržitelnosti projektu.

Pokračovat ve čtení

Obnova mantinelů na sportovišti Rozvíz

Popis: Výsledkem projektu jsou obnovené mantinely, čímž se, mimo jiné, snižuje riziko úrazu. Výsledky projektu budou pro volnočasové aktivity sloužit v době realizace projektu, udržitelnosti a následně i po ní.

Pokračovat ve čtení