images/na-web/pasek-MAS-projekty-z-Leaderu-2007-2013.jpg

Rekonstrukce kaple sv. Floriána v Dětkovicích

Popis projektu: Projekt řeší restaurování kříže (demontáž a převoz, očištění a zpevnění dílů, doplnění a modelace, zhotovení nové desky vč. zlacení, nový díl podstavce, očištění a ošetření kříže vč. zlacení, montáž a doprava).

Pokračovat ve čtení

Rekonstrukce veřejného prostranství bývalých kasáren

Žadatel: Jezdecký klub Manner

Pokračovat ve čtení

Revitalizace návsi obce Dražovice

Popis: V rámci projektu buda řešena revitalizace zeleně na návsi, obnovení vodní plochy, zakoupení solitérního herního prvku a mobiliáře.

Pokračovat ve čtení

Samota Kroužecký dvůr - obnova střech skladového hospodářství

Popis: Projekt řeší obnovu střech skladového hospodářství. Jedná se o střechy dvou budov a to sýpky a stodoly.

Pokračovat ve čtení

Zelenou na zdravý styl obce

Popis: Projektem je řešen nákup křovinořezu, odpadkových košů, stojanů na kola, stromů, keřů a rostlin. Terenní úpravy před výsadbou a po ní budou řešeny dobrovolnou prací. Samotná výsadba je součástí finančního rozpočtu projektu.

Pokračovat ve čtení

Restaurování exponátu sochy sv. Floriána

Popis: V projektu je řešeno restaurování exponátu dřevěné sochy sv. Floriána Muzea vyškovského jazykového ostrůvku v Rostěnicích. Jedná se o sochu, která tematicky doplnila již existující sbírku, která je celoročně přístupna široké veřejnosti.

Pokračovat ve čtení

Restaurování kříže u Komořan

Popis: Výsledkem projektu je restaurovaný kříž, který je okrasou na veřejném prostranství u silnice na Dražovice. Kříž bude u silnice dochován i po ukončení realizace projektu a nejen po dobu jeho udržitelnosti, ale i pro další generace.

Pokračovat ve čtení

Traktor k údržbě veřejných prostranství obce Nevojice

Popis: Nákup traktoru pro revitalizaci zeleně pro zlepšení životního prostředí v obci Nevojice, které bude skýtat místa odpočinku obyvatel.

Pokračovat ve čtení

Po lešení ad astra

Popis: Projekt obnáší pořízení sady univerzálního lešení v rozsahu 564 m2.

Pokračovat ve čtení