images/na-web/pasek-MAS-projekty-z-Leaderu-2007-2013.jpg

Dětské hřiště pro rozvoj našich dětí

Popis: Projekt řeší rekonstrukci a nové vybavení hřiště herními prvky v počtu 10 kusů a 3 kusů mobiliáře včetně montáže a dopadových ploch.

Pokračovat ve čtení

Rekonstrukce budovy pro volnočasové aktivity ve sportovním areálu obce

Popis: V projektu je řešena rekonstrukce budovy pro volnočasové aktivity. Jedná se o rekonstrukci oken, dveří, elektroinstalace a vybudování otopné soustavy a úprava okolí objektu.

Pokračovat ve čtení

Nářaďovna pro sportovní areál Tučapy

Popis: V projektu je řešen nákup buňky na nářadí pro sportovní areál Tučapy, vč. terénních úprav okolí.

Pokračovat ve čtení

Rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea Švábenice

Popis: Výsledkem je zrekonstruovaná střecha vč. nosníků a stropu budovy Vlastivědného muzea ve Švábenicích. Rekonstruovaná budova bude sloužit po dobu vázanosti projektu na účel stále jako muzeum a i po ukončení realizace projektu bude tento účel stále udržen.

Pokračovat ve čtení

Rekonstrukce sociálního zázemí Sokola Bohdalice

Popis: Výsledkem projektu jsou nové kabiny, sociální a hygienické zařízení, které slouží dětem i dospělým ze širokého okolí při jejich sportovních aktivitách. Tím se celkově zlepšily podmínky pro fungování naší organizace. Věříme, že lepší zázemí přivede do našich řad další děti a sportovce a nebudou pak trávit převážnou část svého volného času pasivně při sledování TV nebo hraním na počítači.

Pokračovat ve čtení

Teplo dětem

Popis: Po dobu vázanosti projektu byla zrekonstruovaná budova Komunitního centra využívána pro pořádání akcí pro Mateřské centrum, volnočasové aktivity pro děti a mládež, regionální muzeum a zázemí pro občanská sdružení. V přízemním podlaží je výtvarně-keramická dílna, kterou navštěvují i děti z místní základní školy.

Pokračovat ve čtení

Rekonstrukce sýpky a schodiště žudrového domu

Popis: Výsledkem projektu je zrekonstruovaná sýpka, jako jedinečný zachovaný exemplář lidového stavitelství na venkově. V dalším období - a to nejen po dobu vázanosti projektu, ale i po ukončení realizace akce - bude sloužit jako expozice tradičního lidového bydlení, dále bude využíván pro konání besed a seminářů v oblasti prezentace hliněného stavitelství. Dojde k zachování památkových hodnot objektu a zlepšení jeho stavebně technického stavu a k jeho zachování pro další generace.

Pokračovat ve čtení

MŠ Hoštice- vylepšujeme prostředí dětem

Popis: Výsledkem projektu je zmodernizovaná budova MŠ vč. herních prvků na zahradě. Výsledky projektu budou sloužit nejen po dobu udržitelnosti projektu, ale i po jejím ukončení pro účely výchovy předškolních dětí. Každý rok obec nemůže přijmout všechny děti, které požádají o zařazení do MŠ. Tento trend je trvalý a každoročně MŠ žádá obec o udělení výjimky z počtu dětí. Není tedy předpoklad toho, že by byla MŠ nenaplněna dětmi.

Pokračovat ve čtení

Výměna oken a obnova venkovní omítky

Popis: Výsledkem projektu je částečně obnovená budova TJ Spartaku Slavíkovice. Budově se vyměnilo 21 kusů oken, spravila venkovní omítka (celkem 63m2, dále pak osazení parapetních plechů v počtu 21 ks, podbetonování a úprava vnitřních parapetů v počtu 7 ks) a před budovou se vysázel soubor okrasných keřů a stromů. Budova bude denně využívána i po skončení realizace projektu. Obnova budovy TJ Spartaku Slavíkovice bude mít dopad i na okolní obce, které ji budou taktéž pravidelně využívat.

Pokračovat ve čtení