images/na-web/pasek-MAS-projekty-z-Leaderu-2007-2013.jpg

Obnova krovu a střešního pláště kostela sv. Václava v Rousínovci - I. etapa

(presbytář)

Popis: Projekt řešil obnovu střešní konstrukce části kostela.

Pokračovat ve čtení

Obnova sakrálních staveb v Rybníčku

Popis: Projekt řešil obnovu drobných sakrálních staveb - kříže, kapličky, boží muky a poklony.

Pokračovat ve čtení

Dětské hřiště MŠ Brankovice

Popis: Projekt řešil úpravu zahrady MŠ jako dětského hřiště s herními prvky, doprovodnou zelení.

Pokračovat ve čtení

Rekonstrukce chodníku k nádraží

Popis: V rámci projektu byla řešena rekonstrukce chodníku k nádraží v městysi Brankovice.

Pokračovat ve čtení

Sportovní hřiště Moravské Prusy

Popis: Projekt řešil dobudování sportovního hřiště položením umělého trávníku (vč. podkladu, lajnování a vybavení), vybudování chodníku a oplocení, úpravu terénu a výsadbu keřů.

Pokračovat ve čtení

Dětské hřiště před obecním úřadem v Dražovicích

Popis: Projekt řešil výstavbu dětského hřiště pro obec a MŠ s herními prvky.

Pokračovat ve čtení

Obnova hřbitovní zdi v obci Podbřežice - I. etapa

Popis: V projektu se jedná o obnovu hřbitovní zdi (betonového pasu zídky, repas kovaného oplocení) a provedení terénních úprav v okolí zdi a výsadbu stromů.

Pokračovat ve čtení

Kovárna - Komořany

Popis: Projekt byl zaměřen na obnovu původní kovářské dílny a pořízení multifunkční svářečky, soboru řemeslného a kovářského nářadí.

Pokračovat ve čtení

Dětské hřiště - Vítovice

Popis: Projekt řešil výstavbu dětského hřiště.

Pokračovat ve čtení

Obnova židovského hřbitova v Rousínově

Žadatel:Federace židovských obcí v České republice

Pokračovat ve čtení