• Home
  • Projekt "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" - Klimatická zeleň

Projekt "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" - Klimatická zeleň

V rámci projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" ATCZ142 - Klimatická zeleň se dne 30. 11. 2018 v obci Rostěnice-Zvonovice konala komunitní výsadba stromořadí ovocných stromů za Škarýdkovým. Před samotnou výsadbou realizační tým MAS Vyškovsko, z.s.  zajistil geodetické zaměření hranic pozemku. Následně ve spolupráci s akciovou společností ROSTĚNICE, a.s. byly vyhloubeny jámy pro stromy a usazeny kůly, ke kterým budou stromky kotveny. Samotná komunitní výsadba proběhla ve spolupráci s místní ZŠ ROSTĚNICE-ZVONOVICE a akciovou společností ROSTĚNICE, a.s. Celkem bylo vysazeno 33 ovocných stromů, z toho 8 ks hrušní, 8 ks jabloní, 8 ks meruněk, 9 ks třešní. Děti se aktivně zapojily do práce. Na každý vysazený strom byla připevněna cedulka se jménem dítěte, které strom vysadilo. V chladném počasí byl dětem nabízen teplý čaj, odměnou byly oplatky a sladké koláčky. Fotodokumentaci z této akce naleznete zde. Další výsadba stromů v obci Rostěnice-Zvonovice proběhne v sobotu dne 8.12.2018, pozvánka na akci je k dispozici zde.  

 Klimagrun2 web