• Home
  • Schůzka Programového výboru a Výběrové komise - výjezdní zasedání

Schůzka Programového výboru a Výběrové komise - výjezdní zasedání

Dne 22. 11. - 23. 11. 2018 proběhlo výjezdní zasedání Programového výboru a Výběrové komise MAS Vyškovsko, z.s. Akce se konala v malebném prostředí v Penzionu U Palečků v obci Zaječí. V rámci setkání byly podány informace o probíhajícím projektu MAP II, o chystaných výzvách z Operačního programu IROP a o hodnocení projektů. Manažerkou MAS byly podány informace o akci "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" (Klimatická zeleň). Projekt se týká komunitní výsadby stromků v obci Rostěnice-Zvonovice a v obci Snovídky. Celkem má být vysazeno 160 stromů. Následující den v dopoledních hodinách proběhla diskuse s manažerem MAS Hustopečsko, z.s. s Přemyslem Pálkou nad tématem vyhlašování výzev IROP a činnosti MAS v současném programovacím období.