• Home
  • Národní konference Venkov 2018

Národní konference Venkov 2018

MAS Vyškovsko, z.s. se ve dnech 20. 9. - 21. 9. 2018 zúčastnila výroční 10. Národní konference Venkova, která se v letošním roce uskutečnila ve dnech 19. až 21. 9. 2018 ve starobylém městě Strážnice na moravském Slovácku.

Pořadatelem tohoto jubilejního ročníku, s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov, se stal Spolek pro obnovu venkova ČR. Organizaci konference zajišťovala Místní akční skupina (MAS) Strážnicko a Turistická asociace Slovácko (TAS). Hlavními partnery byl Jihomoravský kraj, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Česká biskupská konference, Asociace soukromého zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky.  Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství pan Miroslav Toman a hejtman Jihomoravského kraje pan Bohumil Šimek.

Z důvodu 100. výročí vzniku Československa se akce konala v rodném kraji T. G. Masaryka. Nosnými tématy letošního ročníku byla voda a stromy v krajině, komunitní rozvoj venkova, obnova center malých měst a společná zemědělská politika. Konference Venkov plní mimo jiné úlohu národního venkovského parlametu a její závěry jsou pak diskutovány na evropské úrovni. Na těchto závěrech se v rámci jednotlivých témat aktivně podílela i MAS Vyškovsko, z.s. Během akce byly pořádány exkurze na Strážnicko, Hodonínsko, Kyjovsko a Horňácko s ukázkou řady projektů, které přispěly ke zlepšení života místních obyvatel a kterých se MAS Vyškovsko, z.s. také zúčastnila.

Více informací o konferenci naleznete na tomto odkaze: http://www.konferencevenkov.cz/2018/uvod/#