• Home
  • Zasedání Programového výboru ke schválení výběru projektů 1. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Zasedání Programového výboru ke schválení výběru projektů 1. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Dne 28. 8. 2018 proběhne ve 13:00 hod. v prostorách OÚ Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109 jednání Programového výboru v rámci schvalování výběru projektů 1. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s., reg. číslo výzvy: 15/000/00000/564/000206. Seznam vybraných a nevybraných projektů bude pro schválení Programovým výborem zveřejněn na našich webových stránkách v záložce: Výzvy MAS / Výzvy MAS - Program rozvoje venkova (PRV) / 1. Výzva.