• Home
  • Zasedání Výběrové komise k výběru projektů 1. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Zasedání Výběrové komise k výběru projektů 1. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Dne 27. 8. 2018 v 16:00 hod. proběhne v postorách OÚ Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109 zasedání Výběrové komise MAS Vyškovsko, z.s. v rámci hodnocení a výběru projektů k 1. Výzvě PRV MAS Vyškovsko, z.s., reg. číslo výzvy: 15/000/00000/564/000206). Seznam přijatých žádostí je k dispozici zde