• Home
  • KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň

KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň

V rámci projektu spolupráce vedený pod názvem INTERREG V-A ATCZ142 Projekt - "Klimagrün/Klimatická zeleň" bylo na základě komunitního projednání dne 24. 4. 2018 zvoleno a schváleno několik prioritních lokalit pro výsadbu dřevin. Jedná se o lokality v obcích Rostěnice-Zvonovice a Snovídky. Následně byly pro tyto obce jednohlasně schváleny priority pro zpracování pasportů jednotlivých výsadeb. Dne 11. června 2018 Programový výbor MAS schválil zpracované pasporty pro obec Rostěnice-Zvonovice a Snovídky.