• Home
  • 1. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.

1. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Místní akční skupina MAS Vyškovsko, z.s. vyhlásila dne 19. 7. 2018 v rámci plnění SCLLD "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015 - 2023 PRO Vyškovsko" v souladu s Programovým rámcem Programu rozvoje venkova

1. Výzvu PRV MAS Vyškovsko, z.s. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Datum vyhlášení výzvy:                              19.07.2018

Datum přijetí žádostí na MAS od:             02.08.2018

Datum přijetí žádostí na MAS do:             16.08.2018

Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 31.08.2018

Podrobné  informace k popisu podporovaných aktivit včetně výzvy a pravidel naleznete zde.