• Home
  • Soutěž s názvem "Namaluj svoji učitelku nebo učitele" a "Jak pomohly peníze z EU naší škole"

Soutěž s názvem "Namaluj svoji učitelku nebo učitele" a "Jak pomohly peníze z EU naší škole"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo soutěže s názvem "NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE" a "JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE".

Cílem obou soutěží, které budou rozděleny celkem do tří kategorií, je rozvíjet dětskou představivost a fantazii. První kategorie je určena pro děti v mateřských školách a druhá pro žáky prvního stupně základních škol. Společným úkolem v obou kategoriích bude nakreslit paní učitelku nebo pana učitele. Ceny obdrží tři obrázky s největší dávkou představivosti a fantazie.

Třetí kategorie je určena pro žáky druhého stupně základních škol. Úkolem je napsat příběh popisující vliv Evropské unie na rozvoj dané školy. Tři nejoriginálnější práce obdrží užitečné věcné ceny.

V každé kategoii bude navíc ze všech došlých obrázků a příběhů vylosován jeden výherce, jehož autor vezme celou třídu včetně pedagogického doprovodu do iQPARKU nebo do iQLANDIE v Liberci.

Vítězné obrázky i příběhy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT a na Facebookovém profilu OP VVV.

Více informací a pravidla jsou k dispozici zde:

Pravidla soutěže JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE

Pravidla soutěže NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE