• Home
  • 07.03.2014 - Seznam vybraných žádostí v 10. výzvě MAS Společná cesta, o.s.

07.03.2014 - Seznam vybraných žádostí v 10. výzvě MAS Společná cesta, o.s.

Místní akční skupina Společná cesta, o.s. vybrala v 10. kole příjmu žádostí 10 projektů k podpoře z Programu rozvoje venkova osy IV. Leader. Alokované prostředky po přepočtu vratek z projektů dostačovaly na všechny přijaté žádosti o dotaci.