Organizační struktura MAS Vyškovsko

 

Programový výbor je 9-ti členný a je rozhodovacím orgánem spolku.

Předsedou Programového výboru je Svazek obcí Větrník zastoupený Romenem Petříkem.

PROG V

 Výběrová komise je 10-ti členná a je výběrovým orgánem spolku.

lenov vbrov komise 26 4 20188

 Kontrolní komise je 3 členná a je kontrolním orgánem spolku.

KK