images/na-web/pasek-MAS-domu-aktuality.jpg

KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň

V rámci projektu spolupráce vedený pod názvem INTERREG V-A ATCZ142 Projekt - "Klimagrün/Klimatická zeleň" bylo na základě komunitního projednání dne 24. 4. 2018 zvoleno a schváleno několik prioritních lokalit pro výsadbu dřevin. Jedná se o lokality v obcích Rostěnice-Zvonovice a Snovídky. Následně byly pro tyto obce jednohlasně schváleny priority pro zpracování pasportů jednotlivých výsadeb. Dne 11. června 2018 Programový výbor MAS schválil zpracované pasporty pro obec Rostěnice-Zvonovice a Snovídky.

1. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.

Místní akční skupina MAS Vyškovsko, z.s. vyhlásila dne 19. 7. 2018 v rámci plnění SCLLD "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015 - 2023 PRO Vyškovsko" v souladu s Programovým rámcem Programu rozvoje venkova

1. Výzvu PRV MAS Vyškovsko, z.s. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Datum vyhlášení výzvy:                              19.07.2018

Datum přijetí žádostí na MAS od:             02.08.2018

Datum přijetí žádostí na MAS do:             16.08.2018

Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 31.08.2018

Podrobné  informace k popisu podporovaných aktivit včetně výzvy a pravidel naleznete zde.

 

LeaderFest 2018

Kancelář MAS Vyškovsko, z.s. se včetně dvou členů Programového výboru zúčastnila ve dnech 23. a 24. 5. 2018 LeaderFestu, který se konal v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavním organizátorem akce byla MAS Rožnovsko. Celkový počet zaregistrovaných osob byl 443. Jednalo se o návštěvníky z Česka, Slovenska a Polska. V rámci programu bylo možné vyslechnout celkem 36 inspirativních prezentací. Během festivalu probíhal kulturní program, exkurze a farmářské trhy. Prezentace z akce je ke shlédnutí na tomto odkaze http://nsmascr.cz/leaderfest-2018/.

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

Dne 12. 4. 2018 se konal na OÚ v Rostěnicích - Zvonovicích, Rostěnicích 109 seminář v rámci projektu Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury (Klimatická zeleň) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Interreg V-A Rakousko  - Česká republika. Úvod semináře byl zaměřen na seznámení s projektem, následovala prezentace výsadby zeleně v krajině s ohledem na klimatickou změnu pohledem expertů, příklady realizací klimatických výsadeb a možnosti financování zelené infrastruktury z krajských, národních a evropských dotačních programů včetně přípravy na programové období EU 2021-2027. Kapacita semnáře byla plně zaplněna. V rámci projektu jsou plánované další dva semináře, o datu konání budeme informovat dodatečně na našich webových stránkách.